Vattentillgången i vår region, grundvatten

Grundvatten brukar stiga under hösten och vintern, men förra året hade vi mindre nederbörd än normalt i delar av Götaland, Sveland och även i mellersta Norrland. Vi får en del frågor om hur det ser ut i våra kommuner och vi kontrollerar kontinuerligt hur grundvattennivån förändras, detta sker även i samarbete med Länsstyrelsen.

Senast uppdaterad 2017-07-14.
Boende i nedan nämnda orter och har kommunalt vatten uppmanas att vara extra sparsamma med dricksvattnet, exempelvis:
- avstå från att vattna gräsmattor och blommor med det kommunala dricksvattnet.

Tips! Spara regnvatten i tunnor och använd detta för att vattna i din trädgård.
- om du bor i nedan nämnda orter och har en pool du önskar att fylla, vänligen kontakta vår kundservice så hjälper vi dig 

Flens kommun

  • Malmköping, Vadsbro samt Bettna

Åtgärd som är vidtagen för att säkerställa vattennivån i sjön Båven är att Länsstyrelsen har beslutat att hålla dammluckorna vid Sibro kvarn stängda.

Katrineholms kommun

  • Inga restriktioner per idag

Vingåkers kommun

  • Forsby (Kalkbrottsvillorna) samt Österåker

Anledningen är att i ovan områden är det extra känsligt på grund av att där är det borrade/grävda brunnar.

Denna sida uppdateras minst en gång per månad.