Frågor och Svar

Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna vi får kring taxorna.

Vad innebär de nya taxorna för mig?

Svar: Hur det påverkar dig individuellt beror på vilket abonnemang du använder.

Läs mer om hur taxorna påverkar just dig via nedan länkar.

Flen 

Klicka på nedan länk utifrån vilken typ av fastighet du äger/bor i.

En- och tvåfamiljshus (villa) eget kärl

En- och tvåfamiljshus (villa) gemensamt kärl/container

Flerfamiljshus (hyreshus)

Fritidshus eget kärl

Fritidshus gemensamt kärl/container

Katrineholm

Klicka på nedan länk utifrån vilken typ av fastighet du äger

En- och tvåfamiljshus (villa)

Flerfamiljshus (hyreshus)

Fritidshus

Vingåker

Klicka på nedan länk utifrån vilken typ av fastighet du äger

En- och tvåfamiljshus (villa)

Flerfamiljshus (hyreshus)

Fritidshus


Kan Sörmland Vatten och Avfall AB sponsra föreningar med fasta avgifter?

Svar: Nej, vi är taxefinansierade. Önskar man ansöka om bidrag till fasta avgifter får man göra det via sin kommun.


Vem beslutar kring den nya taxan?

Svar: Kommunfullmäktige beslutar i respektive kommun.


Varför justerar vi taxan?

Svar: Vi har under ett par år arbetat med att få konstruktionen av taxan att bli så lika mellan kommunerna det är möjligt. Detta för att den ska bli skälig och rättvis oavsett vilken kommun du bor i.


Blir taxan samma för samtliga i Katrineholm, Flen och Vingåker?

Svar: Taxekonstruktionen är nästan identisk med några avvikelser för respektive kommun. Beräkningen av taxan utgår från antalet invånare i respektive kommun vilket gör att det mellan kommunerna ser lite olika ut. I Katrineholms kommun tillämpas även vikttaxa för avfallet.


Taxan för gemensamma containers i Flen höjs med 66% är det ok?

Svar: Höjningen är beräknad i jämförelse med vad kostnaden skulle bli för ett eget kärl.


När infaller den nya taxan?

Svar: Den nya taxan ligger som förslag hos kommunfullmäktige i respektive kommun. Om samtliga kommuner godtar den nya taxan så infaller den från 1 januari 2021.


Var hittar jag de beslutade taxedokumenten?

Svar: Kommunen kommer att lägga upp beslutade taxedokument på sina hemsidor, när de finns där så kommer även Sörmland Vatten att länka till dokumenten från menyalternativet Avgifter här på vår hemsida. Önskar du som kund ta del av beslutade dokument innan dess kan du begära ut dem från kommunen.