Renhållning fritidshus

Sommarhämtningen startar automatiskt i maj och avslutas i september eller enligt ert abonnemang.


Hushållsavfall Flen - fritidshus 2018 (from 2016)

Kärlstorlek Hämtningar/säsong Exkl.moms Inkl.moms
120 liters kärl 10 1231,20 1539,00
120 liters kärl 5* 1551,20 1939,00
190 liters kärl 10 1493,60 1867,00
190 liters kärl 5* 1692,00 2115,00

*5 hämtningar per år ansöks hos tillsynsmyndigheten i respektive kommun.

Hushållsavfall Katrineholm - fritidshus 2018 (2016

Kärlstorlek Hämtningar/säsong Exkl. moms/säsong Inkl. moms/säsong
190 liters kärl 5* 519,20 649,00
190 liters kärl 10 609,60 762,00
Behandlingsavgift per kilo tillkommer . 1,40 1,75

*5 hämtningar per år ansöks hos tillsynsmyndigheten i respektive kommun.

Hushållsavfall Vingåker - fritidshus 1 juli 2017

Kärlstorlek Hämtningar/säsong Exkl.moms Inkl.moms
80 liters kärl 5* 774,00 968,00
80 liters kärl 10 866,40 1083,00
190 liters kärl 5* 900,00 1125,00
190 liters kärl 10 1065,60 1332,00

* 5 hämtningar per år ansöks hos tillsynsmyndigheten i respektive kommun.