Renhållning slam

För att din avloppsanläggning ska fungera bra och inte belasta miljön måste slamanläggningar tömmas regelbundet.

Sörmland Vatten är ålagda enligt föreskrifterna i respektive kommun att tömma varje enskild anläggning minst en gång per år. Efter att du har fått din slamanläggning tömd blir du fakturerad vid nästa ordinarie faktueringstillfälle.


Slamtömning Flen - gäller från 1 mars 2016

Anläggningsvolym Exkl.moms Inkl.moms
BDT-avlopp (köksavlopp) mindre än eller lika med 2 m3 610,40 763,00
BDT-avlopp (köksavlopp) tillägg per m3 över 2 m3 269,00 336,00
Slamavskiljare och slutna tankar mindre än eller lika med 2 m3 960,00 1200,00
Slamavskiljare och slutna tankar 3 m3 1190,40 1488,00
Slamavskiljare och slutna tankar 4 m3 1499,20 1874,00
Slamavskiljare och slutna tankar 5 m3 1768,80 2211,00
Slamavskiljare och slutna tankar 6 m3 2039,20 2549,00
Tillägg per m3 över 6 m3 320,00 400,00
Akuttillägg - tömning inom 3 arbetsdagar efter beställning under ordinarie öppettider (ordinarie taxa tillkommer) 1200,00 1500,00
Akuttillägg - tömning inom 24 timmar efter beställning under ordinarie öppettider (ordinarie taxa tillkommer) 2000,00 2500,00
Bomkörningsavgift 440,00 550,00
Tilläggsavgift slanglängd över 10 m per påbörjad 10 metersintervall 100,00 125,00

Tömning sker inom 8 dagar från det att beställningen gjorts, räknat från nästkommande vardag.

Slamtömning Katrineholm - gäller from 1 jan. 2016

Anläggningsvolym Exkl.moms 2016/2017 Inkl.moms 2016/2017
Slamavskiljare och slutna tankar upp till 2m3 960,00 1200,00
Slamavskiljare och slutna tankar 3 m3 1228.80 1536,00
Slamavskiljare och slutna tankar 4 m3 1499.20 1874,00
Slamavskiljare och slutna tankar 5 m3 1768,80 2211,00
Slamavskiljare och slutna tankar 6 m3 2039,20 2549,00
Tillägg per m3 över 6 m3 320,00 400,00
Akuttillägg - tömning inom tre arbetsdagar efter beställning under ordinarie öppettider 1200,00 1500,00
Akuttillägg - tömning inom 24 timmar efter beställning under ordinarie öppettider 2000,00 2500,00
Tilläggsavgift slanglängd över 10 m per påbörjad 10 metersintervall 100,00 125,00
Bomkörningsavgift 440,00 550,00

Slamtömning Vingåker - gäller from 1 januari 2016

Anläggningsvolym Exkl. moms Inkl. moms
Slamavskiljare och slutna tankar upp till 2 m3 960,00 1200,00
Slamavskiljare och slutna tankar 3 m3 1228,80 1536,00
Slamavskiljare och slutna tankar 4 m3 1499,20 1874,00
Slamavskiljare och slutna tankar 5 m3 1768,80 2211,00
Slamavskiljare och slutna tankar 6 m3 2039,20 2549,00
Tillägg per m3 över 6 m3 320,00 400,00
Akuttillägg - tömning inom tre arbetsdagar efter beställning under ordinarie öppettider 1200,00 1500,00
Akuttillägg - tömning inom 24 timmar efter beställning under ordinarie öppettid 2000,00 2500,00
Bomkörningsavgift 440,00 550,00
Tilläggsavgift slanglängd över 10 m, pris per påbörjad 10 metersintervall 100,00 125,00