Kärl- och säckavfall

Renhållningstaxan är uppdelad i grund-, hämtnings- och behandlingsavgift. Grundavgift ska betalas för alla bebyggda fastigheter. För fastigheter som av tillsynsmyndigheten beviljats uppehåll eller befrielse från hämtning av hushållsavfallet utgår ingen hämtnings- eller behandlingsavgift.

1. Grundavgiften finansierar kostnader för upphandling, avfallsplanering, administration, kundservice, information, insamling av farligt avfall och grovavfall, återvinningscentral samt miljökontrollavgifter.
2. Hämtningsavgiften finansierar kostnader för insamling och avfallsbehållare.
3. Behandlingsavgiften finansierar kostnader för omlastning, transport till behandling och avfallsförbränning med energiutvinning. I Katrineholm beräknas denna del i kronor per kilo.


Hushållsavfall Flen (från 2018-01-01)

Kärlstorlek Hämtningar/år Exkl.moms/år Inkl,moms/år
120 liters kärl 13* 1 031,20 1 289,00
120 liters kärl 26 1 525,60 1 907,00
190 liters kärl 13* 1 272,80 1 591,00
190 liters kärl 26 1 974,40 2 468,00
Gemensamt kärl i samlad bebyggelse <300 m enligt bestämd intervall 1 385,60 1 732,00
Gemensamt kärl i samlad bebyggelse >300 m enligt bestämd intervall 1 088,80 1 361,00
Gemensam Container enligt bestämd intervall 1 385,60 1 732,00

*för för att få utökat hämtningsintervall av hushållsavfall krävs en anmälan om kompostering hos tillsynsmyndigheten.

Hushållsavfall Katrineholm (från 2016-01-01)

Kärlstorlek Hämtningar/år Exkl. moms/år Inkl. moms/år
190 liters kärl 13* 779,20 974,00
190 liters kärl 26 1 015,20 1 269,00
Behandlingsavgift pris per kilo tillkommer . 1,40 1,75

*för för att få utökat hämtningsintervall av hushållsavfall krävs en anmälan om kompostering hos tillsynsmyndigheten.

Hushållsavfall Vingåker (från 2019-01-01)

Kärlstorlek Hämtningar/år Exkl. moms Inkl. moms
80 liters kärl 13* 1 517,00 1 897,00
80 liters kärl 26 1 788,80 2 236,00
190 liters kärl 13* 1 716,00 2 146,00
190 liters kärl 26 2 175,20 2 719,00
240 liters kärl 26 2 385,60 2 982,00

*för att få utökat hämtningsintervall av hushållsavfall krävs en anmälan om kompostering hos tillsynsmyndigheten.