Kärl- och säckavfall

Renhållningstaxan är uppdelad i grund-, hämtnings- och behandlingsavgift. Grundavgift ska betalas för alla bebyggda fastigheter. För fastigheter som av tillsynsmyndigheten beviljats uppehåll eller befrielse från hämtning av hushållsavfallet utgår ingen hämtnings- eller behandlingsavgift.

1. Grundavgiften finansierar kostnader för upphandling, avfallsplanering, administration, kundtjänst, information, insamling av farligt avfall och grovavfall, återvinningscentral samt miljökontrollavgifter.
2. Hämtningsavgiften finansierar kostnader för insamling och avfallsbehållare.
3. Behandlingsavgiften finansierar kostnader för omlastning, transport till behandling och avfallsförbränning med energiutvinning. I Katrineholm beräknas denna del i kronor per kilo.

Taxor 2019: Vingåker får ny taxa from januari 2019, Katrineholm och Flen är oförändrade.


Hushållsavfall Flen (från 2018-01-01)

Kärlstorlek Hämtningar/år Exkl.moms/år Inkl,moms/år
120 liters kärl 13* 1031,20 1289,00
120 liters kärl 26 1525,60 1907,00
190 liters kärl 13* 1272,80 1591,00
190 liters kärl 26 1974,40 2468,00
Gemensamt kärl i samlad bebyggelse <300 m enligt bestämd intervall 1385,60 1732,00
Gemensamt kärl i samlad bebyggelse >300 m enligt bestämd intervall 1088,80 1361,00
Gemensam Container enligt bestämd intervall 1385,60 1732,00

*13 hämtningar per år ansöks hos tillsynsmyndigheten i respektive kommun.

Hushållsavfall Katrineholm (från 2016-01-01)

Kärlstorlek Hämtningar/år Exkl. moms/år Inkl. moms/år
190 liters kärl 13* 779,20 974,00
190 liters kärl 26 1015,20 1269,00
Behandlingsavgift pris per kilo tillkommer . 1,40 1,75

*13 hämtningar per år ansöks hos tillsynsmyndigheten i respektive kommun.

Hushållsavfall Vingåker from 1 januari 2019

Kärlstorlek Hämtningar/år Exkl. moms Inkl. moms
80 liters kärl 26 1788,80 2236,00
190 liters kärl 26 2175,20 2719,00
240 liters kärl 26 2385,60 2982,00