Latrin

Latrin från fritidshus hämtas under perioden maj till september.

Alla latrinbehållare ska kunna spåras via en id-etikett. Vid utställning av kärlet fylls etiketten i och fästs på latrinbehållaren, dock inte på locket. Behållare utan etikett eller utan ifylld etikett kommer att lämnas kvar.

Läs mer om latrin här!

2021 Latrinhämtning Flen

Avgift Exkl. moms Inkl. moms
Pris per latrinbehållare, minsta antal 3 stycken/säsong 276,80 346,00
Budad hämtning av behållare, per behållare 70,40 88,00
Egen avlämning av behållare på återvinningscentral 0,00 0,00
Bomkörning, budad men inga behållare utställda vid hämtplats 440,00 550,00

2021 Latrinhämning Katrineholm

Avgift Exkl. moms Inkl. moms
Pris per latrinbehållare, minsta antal 3 stycken/säsong 276,80 346,00
Budad hämtning av behållare, per behållare 70,40 88,00
Egen avlämning av behållare på återvinningscentral 0,00 0,00
Bomkörning, budad men inga behållare utställda vid hämtplats 440,00 550,00

2021 Latrinhämtning Vingåker

Avgift Exkl. moms Inkl. moms
Pris per latrinbehållare, minsta antal 3 stycken/säsong 276,80 346,00
Budad hämtning av behållare, per behållare 70,40 88,00
Egen avlämning av behållare på återvinningscentral 0,00 0,00
Bomkörning, budad men inga behållare utställda vid hämtplats 440,00 550,00