Slam

För att din avloppsanläggning ska fungera bra och inte belasta miljön måste slamanläggningar tömmas regelbundet.

Sörmland Vatten är ålagda enligt föreskrifterna i respektive kommun att tömma varje enskild anläggning minst en gång per år. Efter att du har fått din slamanläggning tömd blir du fakturerad vid nästa ordinarie faktueringstillfälle.


2021 Slamtömning Flen

Avgift Exkl. moms Inkl. moms
Slamavskiljare, slutna tankar upp till 2 m³ 998,40 1 248,00
Slamavskiljare, slutna tankar upp till 3 m³ 1 238,40 1 548,00
Slamavskiljare, slutna tankar upp till 4 m³ 1 559,20 1 949,00
Slamavskiljare, slutna tankar upp till 5 m³ 1 839,20 2 299,00
Slamavskiljare, slutna tankar upp till 6 m³ 2 120,80 2 651,00
Slamavskiljare, slutna tankar över 6 m³ pris per m³ 332,80 416,00
BDT-brunn upp till 2 m³ 488,00 610,00
BDT-brunn över m³, pris per ³ 215,20 269,00
Akuttillägg - tömning inom tre arbetsdagar efter beställning under ordinarie öppettider 1 200,00 1 500,00
Akuttillägg - tömning inom 24 timmar efter beställning under ordinarie öppettider 2 000,00 2 500,00
Bomkörninsavgift 440,00 550,00
Särskild tidsbokning, +/- 60 min 440,00 550,00
Reduktion vid samordnad tömning av sluten tank/slamavskiljare och BDT 320,00 400,00
Tilläggsavgift slanglängd över 10 m, per 10 m intervall 100,00 125,00
Tilläggsavgift slanglängd över 20 m, per 10 m intervall 150,00 187,50

Slamtömning Flen (från 2016-03-01)

Anläggningsvolym Exkl.moms Inkl.moms
BDT-avlopp (köksavlopp) mindre än eller lika med 2 m3 610,40 763,00
BDT-avlopp (köksavlopp) tillägg per m3 över 2 m3 269,00 336,00
Slamavskiljare och slutna tankar mindre än eller lika med 2 m3 960,00 1 200,00
Slamavskiljare och slutna tankar 3 m3 1 190,40 1 488,00
Slamavskiljare och slutna tankar 4 m3 1 499,20 1 874,00
Slamavskiljare och slutna tankar 5 m3 1 768,80 2 211,00
Slamavskiljare och slutna tankar 6 m3 2 039,20 2 549,00
Tillägg per m3 över 6 m3 320,00 400,00
Akuttillägg - tömning inom 3 arbetsdagar efter beställning under ordinarie öppettider (ordinarie taxa tillkommer) 1 200,00 1 500,00
Akuttillägg - tömning inom 24 timmar efter beställning under ordinarie öppettider (ordinarie taxa tillkommer) 2 000,00 2 500,00
Bomkörningsavgift 440,00 550,00
Tilläggsavgift slanglängd över 10 m per påbörjad 10 metersintervall 100,00 125,00

Tömning sker inom 8 kalenderdagar från det att beställningen gjorts, räknat från nästkommande vardag.

2021 Slamtömning Katrineholm

Avgift Exkl. moms Inkl. moms
Slamavskiljare, slutna tankar upp till 2 m³ 998,40 1 248,00
Slamavskiljare, slutna tankar upp till 3 m³ 1 204,74 1 506,00
Slamavskiljare, slutna tankar upp till 4 m³ 1 559,17 1 949,00
Slamavskiljare, slutna tankar upp till 5 m³ 1 839,55 2 299,00
Slamavskiljare, slutna tankar upp till 6 m³ 2 120,77 2 651,00
Slamavskiljare, slutna tankar över 6 m³ pris per m³ 332,80 416,00
BDT-brunn upp till 2 m³ 634,82 794,00
BDT-brunn över m³, pris per ³ 279,55 349,00
Akuttillägg - tömning inom tre arbetsdagar efter beställning under ordinarie öppettider 1 200,00 1 500,00
Akuttillägg - tömning inom 24 timmar efter beställning under ordinarie öppettider 2 000,00 2 500,00
Bomkörninsavgift 440,00 550,00
Särskild tidsbokning, +/- 60 min 440,00 550,00
Reduktion vid samordnad tömning av sluten tank/slamavskiljare och BDT 320,00 400,00
Tilläggsavgift slanglängd över 10 m, per 10 m intervall 100,00 125,00
Tilläggsavgift slanglängd över 20 m, per 10 m intervall 150,00 187,50

Slamtömning Katrineholm (från 2016-01-01)

Anläggningsvolym Exkl.moms Inkl.moms
BDT-avlopp (köksavlopp) mindre än eller lika med 2 m3 610,40 763,00
BDT-avlopp (köksavlopp) tillägg per m3 över 2 m3 269,00 336,00
Slamavskiljare och slutna tankar upp till 2 m3 960,00 1 200,00
Slamavskiljare och slutna tankar 3 m3 1 228.80 1 536,00
Slamavskiljare och slutna tankar 4 m3 1 499.20 1 874,00
Slamavskiljare och slutna tankar 5 m3 1 768,80 2 211,00
Slamavskiljare och slutna tankar 6 m3 2 039,20 2 549,00
Tillägg per m3 över 6 m3 320,00 400,00
Akuttillägg - tömning inom tre arbetsdagar efter beställning under ordinarie öppettider (ordinarie taxa tillkommer) 1 200,00 1 500,00
Akuttillägg - tömning inom 24 timmar efter beställning under ordinarie öppettider (ordinarie taxa tillkommer) 2 000,00 2 500,00
Tilläggsavgift slanglängd över 10 m per påbörjad 10 metersintervall 100,00 125,00
Bomkörningsavgift 440,00 550,00

Tömning sker inom 8 kalenderdagar från det att beställningen gjorts, räknat från nästkommande vardag.

2021 Slamtömning Vingåker

Avgift Exkl. moms Inkl. moms
Slamavskiljare, slutna tankar upp till 2 m³ 998,40 1 248,00
Slamavskiljare, slutna tankar upp till 3 m³ 1 238,00 1 548,00
Slamavskiljare, slutna tankar upp till 4 m³ 1 559,20 1 949,00
Slamavskiljare, slutna tankar upp till 5 m³ 1 839,60 2 299,00
Slamavskiljare, slutna tankar upp till 6 m³ 2 120,80 2 651,00
Slamavskiljare, slutna tankar över 6 m³ pris per m³ 332,80 416,00
BDT-brunn upp till 2 m³ 634,80 794,00
BDT-brunn över m³, pris per ³ 279,60 349,00
Akuttillägg - tömning inom tre arbetsdagar efter beställning under ordinarie öppettider 1 200,00 1 500,00
Akuttillägg - tömning inom 24 timmar efter beställning under ordinarie öppettider 2 000,00 2 500,00
Bomkörninsavgift 440,00 550,00
Särskild tidsbokning, +/- 60 min 440,00 550,00
Reduktion vid samordnad tömning av sluten tank/slamavskiljare och BDT 320,00 400,00
Tilläggsavgift slanglängd över 10 m, per 10 m intervall 100,00 125,00
Tilläggsavgift slanglängd över 20 m, per 10 m intervall 150,00 187,50

Slamtömning Vingåker (från 2016-01-01)

Anläggningsvolym Exkl. moms Inkl. moms
BDT-avlopp (köksavlopp) mindre än eller lika med 2 m3 610,40 763,00
BDT-avlopp (köksavlopp) tillägg per m³ över 2 m3 269,00 336,00
Slamavskiljare och slutna tankar upp till 2 m3 960,00 1200,00
Slamavskiljare och slutna tankar 3 m3 1228,80 1536,00
Slamavskiljare och slutna tankar 4 m3 1499,20 1874,00
Slamavskiljare och slutna tankar 5 m3 1768,80 2211,00
Slamavskiljare och slutna tankar 6 m3 2039,20 2549,00
Tillägg per m3 över 6 m3 320,00 400,00
Akuttillägg - tömning inom tre arbetsdagar efter beställning under ordinarie öppettider (ordinarie taxa tillkommer) 1200,00 1500,00
Akuttillägg - tömning inom 24 timmar efter beställning under ordinarie öppettid (ordinarie taxa tillkommer) 2000,00 2500,00
Bomkörningsavgift 440,00 550,00
Tilläggsavgift slanglängd över 10 m, pris per påbörjad 10 metersintervall 100,00 125,00

Tömning sker inom 8 kalenderdagar från det att beställningen gjorts, räknat från nästkommande vardag.