Taxeutveckling

Renhållning och VA är båda taxefinansierade verksamheter och ska vara självbärande. Inte lönsamhetsdrivande. - Våra utgifter är dina utgifter!

Revideringar i renhållningstaxan föranleds av förändrade driftskostnader.

Exempel som påverkar renhållningstaxan i alla våra tre kommuner:

  • Driftkostnader för insamlingen av hushållsavfallet har ökat efter en ny upphandling.
  • Driftkostnader för behandling av hushållsavfallet har ökat
  • Införande av matavfallsinsamlingen

Flens kommun

Ombyggnationen av återvinningscentralen Frutorp