Taxeutveckling

Renhållning och VA är båda taxefinansierade verksamheter och ska vara självbärande. Inte vinstdrivande. - Våra utgifter är dina utgifter!

Revideringar i renhållningstaxan föranleds av förändrade driftkostnader.

Exempel som påverkar renhållningstaxan i alla våra tre kommuner:

  • Ökade driftkostnader för insamlingen av hushållsavfallet.
  • Ökade driftkostnader för behandling av hushållsavfallet.

Vingåkers kommun

  • Ombyggnationen av återvinningscentralen Vik.