Annan fastighet

Annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål.

Vill du veta vad vatten och avlopp kostar eller ska du ansluta din fastighet till vatten- och/eller avlopp? Läs taxans delar under respektive flik i menyn till vänster.

2021 Annan fastighet Flen

Avgift Exkl. moms Inkl. moms
Fast avgift per år 2 480,00 3 100,00
Avgift per påbörjad 100-tal m² tomtyta 232,00 290,00
Avgift per m³ vatten 26,56 33,20

2021 Annan fastighet Katrineholm

Avgift Exkl. moms Inkl.moms
Fast avgift per år 2 160,00 2 700,00
Avgift per påbörjad 100-tal m² tomtyta 200,00 250,00
Avgift per m³ vatten 17,80 22,25

2021 Annan fastighet Vingåker

Avgift Exkl. moms Inkl. moms
Fast avgift per år 2 400,00 3 000,00
Avgift per påbörjad 100-tal m² tomtyta 200,00 250,00
Avgift per m³ vatten 29,20 36,50