Småhus

Småhus är en byggnadstyp som är avsedd som bostad för en eller två familjer. Vanliga former av småhus är friliggande villor, radhus, kedjehus och fritidshus.

Vill du veta vad vatten och avlopp kostar eller ska du ansluta ditt småhus till vatten- och/eller avlopp? Läs taxans delar under respektive flik i menyn till vänster.