VA annan fastighet

Annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål.

1. Fast avgift bekostar administrationsavgifter som planering, abonnentregister, debitering mm.
2. Tomtyteavgift en fast avgift som anses ge bidrag till underhålls- och kapitalkostnader samt i förekommandefall till kostnader för dagvattenhantering.
3. Förbrukningsavgift är kostnaden för använt m3 vatten.


Fle1 juli 2017/208 Annan fastighet

Avgift Pris exkl.moms Pris inkl.moms
Fast avgift per år 2640,00 3300,00
Avgift per 100 m2 tomtyta 278,40 348,00
Avgift per m3 vatten 25,36 31,70

Katrineholm 2018 (from 2016) Annan fastighet

Avgift Exkl. moms Inkl. moms
Fast avgift per år 1589,60 1987,00
Avgift per 100 m³ tomtyta 204,80 256,00
Avgift per m³ vatten 17,52 21,90

Annan fastighet Vingåker from 1 januari 2018

Avgift Pris exkl. moms Pris inkl. moms
Fast avgift per år 1 643,20 2 054,00
Avgift per 100m2 tomtyta 140,80 176,00
Avgift per m3 vatten 24,40 30,50