Beställ hämtning av latrinkärl

Beställning av latrinhämtning är stängt för säsongen. Inför nästa säsongsstart kommer latrinetiketter samt ett informationsbrev med valbara hämtningstillfällen att skickas ut till alla kunder med latrinabonnemang.

  •   
  •   
  •