Blanketter

Blanketter om vatten och avlopp, renhållning samt biogas.

Här har vi samlat de blanketter du behöver för att ansöka eller anmäla förändringar eller önskemål om förändring som rör vatten och avlopp samt renhållning. Du hittar även blanketter för att ansöka om kundkort gällande Rosenholm Biogas.

Vatten och avlopp
Servisanmälan, översvämning källare, matavfallskvarn, fettavskiljare, oljeavskiljare, sprinkler och nyckel till vattenkiosk.

Renhållning
Dispenser gällande bland annat hämtning/tömning och kompostering.

Biogas
​Kundkort

Övrigt
​Ägarbyte, autogiroansökan och sponsring.