Driftinfomation

April

21 apr, 2021

VA

Ledningsarbete i Katrineholm

Sörmland Vatten ska byta ut vattenledningar i korsningen Vingåkersvägen/Västgötagatan i Katrineholm. Då ledningsarbetet pågår kommer trafiken att påverkas.

Mars

26 mar, 2021

VA

Ledningsarbete Sparreholm

Ett ledningsarbete pågår i detta nu. Vattnet stängs av en kortare stund i samband med detta.