Driftinfomation

September

17 sep, 2020

Allmänt

Samtal till kunder om spolning i fastighet

Sörmland Vatten gör arbeten på ledningsnätet till och från fastigheter. Varje fastighet har en förbindelsepunkt (nära tomtgränsen), och innanför förbindelsepunkten är fastighetsägaren ansvarig för ledningarna in i huset vilket innebär att Sörmland Vatten främst spolar ledningsnätet utanför tomtgränsen.

Augusti

28 aug, 2020

VA

Ledningsarbete Vingåker

Ledningsarbete påverkar Vannalavägen, Snickaregatan och Folkparksvägen den 28 augusti