Miljö och kvalité

Sörmland Vatten och Avfall AB arbetar aktivt med miljö och kvalitet varje dag. Kvaliteten på dricksvatten och renat avloppsvatten är en viktig del i vårt arbete liksom arbetet med mottagning och insamling av kommunalt avfall.

Certifiering och ackreditering
Sörmland Vatten är certifierade enligt ISO 14001, ISO 9001 och Revaq samt har ett laboratorium ackrediterat av SWEDAC enligt standarden ISO/IEC 17025.

ISO 14001 och ISO 9001

Revaq

Ackrediterat laboratorium