Nyhetsarkiv

13 maj, 2019

VA

Samråd Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Sörmland Vatten bjuder in till avgränsningssamråd enligt miljöbalken inför bolagets kommande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och utökad verksamhet vid Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm.

April

29 apr, 2019

Renhållning

Utställning förslag till rev. renhållningsordning

Flens, Katrineholms och Vingåkers kommun ställer nu ut förslag till reviderad renhållningsordning. Under utställningen ges du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Mars

22 mar, 2019

VA

Vi uppmärksammar Världsvattendagen 22 mars

Världsvattendagen har firats sedan 2006 och inträffar den 22 mars varje år. Målet med dagen är att väcka engagemang och sprida information kring vattenfrågor.