Nyhetsarkiv

Juni

Maj

13 maj, 2019

VA

Samråd Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Sörmland Vatten bjuder in till avgränsningssamråd enligt miljöbalken inför bolagets kommande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och utökad verksamhet vid Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm.

April

29 apr, 2019

Renhållning

Utställning förslag till rev. renhållningsordning

Flens, Katrineholms och Vingåkers kommun ställer nu ut förslag till reviderad renhållningsordning. Under utställningen ges du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.