Nyhetsarkiv - 2013

December

12 dec, 2013

Allmänt

› Fakturapolicy

För att vara tydliga mot dig som kund när det gäller fakturering så har vi from den 1 januari en faktureringspolicy.

2 dec, 2013

VA

› Väg avstängd under december i Flen

Med anledning av att vi byter en pumpstation och ledningar i gatan så kommer Solbacksvägen vara tillfälligt avstängd för genomfartstrafik.

November

18 nov, 2013

VA

› Världstoalettdagen 19 november

Varför en ”Världstoalettdag”? FN:s generalförsamling fattade den 24 juli ett beslut om att införa en Världstoalettdag. Syftet är att uppmärksamma det faktum att 2,5 miljarder människor saknar tillräcklig toalett- och sanitetsutrustning.

Oktober

30 okt, 2013

VA

› Förslag till nya VA-taxor

I Sverige har vi ett av världens renaste vatten. Men inget är naturligtvis så bra att det inte kan bli bättre. Vi kan inte ta förgivet att det kommer fortsätta vara renast i världen om vi inte agerar.Vi arbetar för en hållbar utveckling som ger oss friskt vatten, rena sjöar och hav.

30 okt, 2013

Renhållning

› Alla helgons dag

Lördag den 2 november håller våra återvinningscentraler stängt.