Nyhetsarkiv - okt 2013

Oktober

30 okt, 2013

VA

Förslag till nya VA-taxor

I Sverige har vi ett av världens renaste vatten. Men inget är naturligtvis så bra att det inte kan bli bättre. Vi kan inte ta förgivet att det kommer fortsätta vara renast i världen om vi inte agerar.Vi arbetar för en hållbar utveckling som ger oss friskt vatten, rena sjöar och hav.

30 okt, 2013

Renhållning

Alla helgons dag

Lördag den 2 november håller våra återvinningscentraler stängt.