Nyhetsarkiv - 2014

December

29 dec, 2014

VA

› Stora vattenläckan i Mellösa

Vi har en stor vattenläcka i Mellösa som vi nu arbetar med att lokalisera, arbetet kommer att medföra att det blir sämre tryck i ledningarna i Mellösa och Hälleforsnäs.

28 dec, 2014

VA

› Stor vattenläcka i Mellösa

Vi har en stor vattenläcka i Mellösa och uppmanar alla att vara sparsamma på dricksvatten närmsta dygnet.

26 dec, 2014

Renhållning

› Hushållsavfallshämtning i helgerna

Förändringar gällande hämtning av hushållsavfall i alla tre kommuner under jul-, nyår- och trettonhelgen. Observera att din hämtning kan vara tidigarelagd.

15 dec, 2014

Allmänt

› Avstängd parkering

Parkeringen Sandbäcken är under tisdag 16/12 avstängd hela dagen.