Nyhetsarkiv - mar 2014

Mars

8 mar, 2014

Allmänt

Katrineholm - taxor 2014

Kommunfullmäktige i Katrineholms kommun har beslutat om ändringar i VA-taxa samt Renhållningstaxa för 2014.

5 mar, 2014

Renhållning

Samråd/Kungörelse

Samråd/Kungörelse inför revidering av kommunal renhållningsordning. Respektive kommun bjuder in till samråd om förslag till reviderad renhållningsordning. Under samrådet ges du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Efter samrådet kommer inkomna synpunkter beaktas. Därefter kommer förslagen att ställas ut för granskning under fyra veckor då du även har möjlighet att lämna synpunkter.