Nyhetsarkiv - jul 2014

Juli

28 jul, 2014

VA

Ombyggnationen av Rosenholm

Ombyggnationen påbörjades februari 2013 och beräknas pågå i sin helhet till hösten 2014. Anledningen till ombyggnationen är främst ökade EU-krav på reningen av kväve.

27 jul, 2014

VA

Vattenläcka i Flen

20:45 Läckan i Flen, området Brogetorp är nu identifierad och avskärmad.

10 jul, 2014

VA

Sommar och torka - tips vid trädgårdsbevattning!

Det kommunala vattnet är en av samhällets viktigaste resurser! Under perioden maj - augusti används mycket dricksvatten till bevattning av gräs, häckar och andra växter samt till att fylla pooler. Vattnet är ett livsmedel som inte är obegränsat och under sommarmånaderna går mycket dricksvatten åt till exempelvis bevattning. Tack på förhand att du anammar våra tips nedan!

10 jul, 2014

Renhållning

Utställning - reviderad renhållningsordning

Från 1 juli till 31 juli 2014 ställer Katrineholm, Flen och Vingåkers kommuner ut förslag till reviderad renhållningsordning. Under utställningen ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Efter utställningen kommer inkomna synpunkter att beaktas.

4 jul, 2014

VA

Vattenläcka i Högsjö

Arbetet med reparation av vattenläckan på Ekbacksvägen i Högsjö är nu klart.