Nyhetsarkiv - jul 2016

Juli

12 jul, 2016

VA

› Omkoppling av dricksvattnet i Baggetorp och Hulta

Från 23 maj 2016 till ca 9 juni sker omkopplingen för att förse Baggetorp och Hulta med dricksvatten från Katrineholm. Renspolning av kommunala vattenledningsnätet kommer att utföras och vattnet kommer därmed att vara avstängt under vissa tider. Var därför noga med att under spolningsarbetet följa de anvisningar som meddelas dig som berörs.

11 jul, 2016

Renhållning

› Matavfall blir biogas

EU-parlamentet beslutade i januari 2010 att ”50 procent av uppkommet matavfall ska behandlas biologiskt så att energi och näring tas tillvara år 2020”. I Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner beslutade kommunfullmäktige år 2013 att lösa detta genom matavfallsinsamling där matavfallet behandlas biologiskt så att energi och näring kan tillvaratas.

8 jul, 2016

Renhållning

› Ombyggnation på Frutorp återvinningscentral

Ombyggnationen på Frutorps återvinningscentral pågår för fullt, och vi ser hur en ny återvinningscentral växer fram. Det är öppet som vanligt för dig som besöker oss för att lämna ditt avfall.

3 jul, 2016

VA

› Vattenbristen i Forsby är åtgärdad

Verket är nu påfyllt och har en normal nivå. Det innebär att vattnet är tillbaka i ledningarna och ingen uppmaning till sparsamhet finns kvar.