Nyhetsarkiv - jul 2016

22 jul, 2016

Renhållning

Utdelning av startpaket i Flens kommun

Söndag den 24 juli kommer du kunna se en grön Ragn-Sells bil i Flens kommun som delar ut startpaket för matavfallsinsamling.

12 jul, 2016

VA

Omkoppling av dricksvattnet i Baggetorp och Hulta

Från 23 maj 2016 till ca 9 juni sker omkopplingen för att förse Baggetorp och Hulta med dricksvatten från Katrineholm. Renspolning av kommunala vattenledningsnätet kommer att utföras och vattnet kommer därmed att vara avstängt under vissa tider. Var därför noga med att under spolningsarbetet följa de anvisningar som meddelas dig som berörs.

11 jul, 2016

Renhållning

Matavfall blir biogas

EU-parlamentet beslutade i januari 2010 att ”50 procent av uppkommet matavfall ska behandlas biologiskt så att energi och näring tas tillvara år 2020”. I Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner beslutade kommunfullmäktige år 2013 att lösa detta genom matavfallsinsamling där matavfallet behandlas biologiskt så att energi och näring kan tillvaratas.

8 jul, 2016

Renhållning

Ombyggnation på Frutorp återvinningscentral

Ombyggnationen på Frutorps återvinningscentral pågår för fullt, och vi ser hur en ny återvinningscentral växer fram. Det är öppet som vanligt för dig som besöker oss för att lämna ditt avfall.

3 jul, 2016

VA

Vattenbristen i Forsby är åtgärdad

Verket är nu påfyllt och har en normal nivå. Det innebär att vattnet är tillbaka i ledningarna och ingen uppmaning till sparsamhet finns kvar.