Nyhetsarkiv - sep 2016

September

28 sep, 2016

VA

Vattenavstängning torsdag 29/9

Torsdag 29/9 klockan 21.00 kommer vattnet att stängas av för underhållsarbete på ledningsnätet i Marmorbyn, Gillbergatorp och Sköldnäs.

21 sep, 2016

Renhållning

Hämtning av hushållsavfall

Med anledning av händelsen tisdagkväll 20 september ca 22.00 då en av sopbilarnas biogastank exploderade.

21 sep, 2016

Biogas

Rosenholm Biogas

Rosenholm Biogasmack är nu säkerhetskontrollerad av extern part och kommer att öppna för tankning klockan 13.00.

12 sep, 2016

VA

Klordoft på vattnet i Flen

Den driftstörning som uppstod under helgen, vilket medförde att vattnet luktade klor, är nu åtgärdad.

5 sep, 2016

Biogas

Servicearbete på biogasmacken måndag 5 september

OBS! Försening i servicearbetet! Planerad tid idag den 5/9 var kl. 12:00-17:00 men är försenat till ca 19.00. Måndag 5 september mellan klockan 12.00-17.00 måste vi stänga av biogasmacken Rosenholm Biogas på grund av servicearbete.

5 sep, 2016

Renhållning

Utställning av renhållningsordning

Flen, Katrineholm och Vingåkers kommun har tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning för perioden 2018–2022. Kommunens renhållningsordning är ett strategiskt dokument och ett verktyg för att styra avfallshanteringen mot de nationella, regionala och lokala mål som antagits i syfte att förbättra miljön. Enligt Miljöbalken ska renhållningsordningen innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.

2 sep, 2016

Allmänt

Tekniska problem fortsätter….

Vår telefoni fungerar, men vi har tyvärr problem med våra verksamhetssystem vilket gör att vår kundservice är begränsad att hjälpa dig. Nätverksproblemen är orsakat av ett datahaveri. Arbetet med att ersätta diskar och återställa data som gått förlorat pågår. I nuläget går det inte att säga när detta är klart.