Nyhetsarkiv - jul 2017

27 jul, 2017

Renhållning

Reviderad renhållningstaxa i Vingåker

Kommunfullmäktige beslutade den 22 maj den nya renhållningstaxan i Vingåker som kommer att gälla från och med 1 juli 2017.

27 jul, 2017

VA

VA-taxa Flens kommun

Kommunfullmäktige beslutade den 11 maj den nya taxan som kommer att gälla från och med 1 juli 2017. För typhus A* innebär det en ökning med 176 kr per månad och för typhus B** 106 kr per lägenhet och månad. Taxan föreslås därefter vara oförändrad under 2018 och 2019.

26 jul, 2017

Renhållning

Rensar du hemma?

Håller du på att rensa i förrådet eller ute i trädgården?

19 jul, 2017

VA

Solceller – ett solklart val

Vi på Sörmland Vatten har installerat solceller på Rosenholms avloppsreningsverk samt på vattenverket i Katrineholm.

18 jul, 2017

Renhållning

Beställ slamtömning

Behöver du beställa en slamtömning? Gör det direkt via vår hemsida.

14 jul, 2017

VA

Läs mer om dricksvattentillgången i våra kommuner

Grundvatten brukar stiga under hösten och vintern, men förra året hade vi mindre nederbörd än normalt i delar av Götaland, Sveland och även i mellersta Norrland. Vi får en del frågor om hur det ser ut i våra kommuner och vi kontrollerar kontinuerligt hur grundvattennivån förändras, detta sker även i samarbete med Länsstyrelsen.

5 jul, 2017

VA

Vattenläcka i Julita

Vi har en vattenläcka på i Julita i området vid Hillerstagatan/Hemgårdsvägen.