Nyhetsarkiv - nov 2017

November

7 nov, 2017

Allmänt

Förändringar i taxor from 1 januari 2018

Renhållning och VA är båda taxefinansierade verksamheter och ska vara självbärande. Inte lönsamhetsdrivande. - Våra utgifter är dina utgifter!

7 nov, 2017

VA

Vattenläcka i Högsjö

Det är problem med vattentillförseln i Högsjö och missfärgat vatten kan förekomma.