Ägare och styrelse

Sörmland Vatten och Avfall AB är ett driftbolag som ägs av Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner. Bolaget har en styrelse sammansatt av ledamöter från respektive kommunbolag. VD i Sörmland Vatten är Björnar Berg.

Styrelsen för Sörmland Vatten och Avfall AB

  • Arne Lundberg, ledamot, Flen
  • Nils Hollman, ledamot, Flen
  • Göran Boström, ledamot, Flen
  • Johan Hartman, ledamot, ordförande, Katrineholm
  • Anneli Hedberg, ledamot, Katrineholm
  • Björn Wahlund, ledamot, Katrineholm
  • Kristina Jonsson, ledamot, vice ordförande, Vingåker
  • Tommy Persson, ledamot, Vingåker
  • Ola Lindgren, ledamot, Vingåker

Ägarförhållande
Ägarna till Sörmland Vatten, vilka ytterst är respektive kommuns kommunfullmäktige, tillsätter och entledigar styrelsen i respektive kommuns ägarbolag; Flen Vatten och Avfall AB, Katrineholm Vatten och Avfall AB och Vingåker Vatten och Avfall AB.

Bolaget har en styrelse sammansatt av ledamöter från respektive kommunbolag och det är kommunfullmäktige i av Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner som tillsätter och entledigar styrelsen i Sörmland Vatten. VD i Sörmland Vatten är Björnar Berg.