Ägare och styrelse

Sörmland Vatten och Avfall AB är ett driftbolag som ägs av Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner. Bolaget har en styrelse sammansatt av ledamöter från respektive kommunbolag. VD i Sörmland Vatten är Björnar Berg.

Styrelsen för Sörmland Vatten och Avfall AB

  • Arne Lundberg, ledamot, vice ordförande, Flen
  • Björn Berglöv, ledamot, Flen
  • Sven-Gunnar Johansson, ledamot, Flen
  • Johan Hartman, ledamot, ordförande, Katrineholm
  • Tony Karlsson, ledamot, Katrineholm
  • Carl-Philip Forss, ledamot, Katrineholm
  • Kristina Jonsson, ledamot, ordförande, Vingåker
  • Tommy Persson, ledamot, Vingåker
  • Monica Granström, ledamot, Vingåker

Ägarförhållande
Ägarna till Sörmland Vatten är; Flen Vatten och Avfall AB, Katrineholm Vatten och Avfall AB och Vingåker Vatten och Avfall AB.

VD i Sörmland Vatten är Björnar Berg.