Ägare och styrelse

Sörmland Vatten och Avfall AB är ett driftbolag som ägs av Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner. Bolaget har en styrelse sammansatt av ledamöter från respektive kommunbolag.

Styrelsen för Sörmland Vatten och Avfall AB

  • Arne Lundberg, vice ordförande
  • Björn Berglöv, ledamot
  • Carl-Philip Forss, ledamot
  • Vakant, ledamot
  • Kristina Jonsson, ordförande
  • Monica Granström, ledamot
  • Roger Larsson, ledamot
  • Sven-Gunnar Johansson, ledamot
  • Tony Karlsson, ledamot

Ägarförhållande
Ägarna till Sörmland Vatten är Flen Vatten och Avfall AB, Katrineholm Vatten och Avfall AB och Vingåker Vatten och Avfall AB.

Vd i Sörmland Vatten är Björnar Berg.