Aktuella upphandlingar

Sörmland Vatten och Avfall AB är skyldiga att följa Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Aktuella upphandlingar finner du här.


För att komma till aktuella upphandlingar klicka här