Vad är Cookies

Om cookies på vår webbplats

På vår webbplats används cookies, nedan kallat kakor, och därför behöver vi enligt Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation lämna information så att du kan bedöma om du vill samtycka till kakor eller inte.

Ändamål och tredjepart
Vårt publiceringssystem sätter som standard en sessionskaka, som används för vår sökfunktion och för att komma ihåg dina inställningar på sajten.

Vi använder dessutom webbanalysverktyget Google Analytics för att följa upp hur våra besökare använder webbplatsen. Följande information som skapas av dessa kakor genom din användning av webbplatsen skickas vidare till och lagras av Google:
• när du besökte webbplatsen första gången
• när du besökte webbplatsen senast
• när ditt nuvarande besök påbörjades
• hur många gånger du besökt webbplatsen
• vilken webbläsare du använder
• vilka sidor du besöker och hur länge
• hur du hittade till webbplatsen.

Kakorna sparas i upp till två år. Nedräkningen börjar om vid varje besök, så återkommande besökare loggas i praktiken tills de raderar sina kakor eller byter webbläsare. Den insamlade informationen anonymiseras men det finns en teoretisk möjlighet att en analytiker ändå kan koppla samman ditt agerande på sajten med dig som person.

Google använder informationen främst för att kunna erbjuda webbanalysfunktionen, men även för att själva kunna analysera beteenden på nätet.