Affärside

Inom Sörmland Vatten och Avfall AB arbetar vi för att nå våra mål, vår vision och leva efter våra värderingar.

Affärsidé
Sörmland Vatten ska - för att säkerställa en hållbar utveckling - leverera dricksvatten samt omhänderta avloppsvatten och hushållsavfall utifrån krav och förväntningar hos myndigheter, kunder och ägare.

Vision
Sörmland Vatten är ett föredöme med service och miljö i fokus. Vi erbjuder tjänster av god kvalitet till lägsta möjliga kostnad genom att vidareutveckla effektivitet, kompetens, kundservice och miljöanpassning.

Devis
Service och miljö – varje dag

Värderingar
I Sörmland Vatten hjälper vi varandra och värdesätter varje arbetsuppgift, både min egen och andras. Hos oss är en öppen och god kommunikation en framgångsfaktor som gör att såväl individen som företaget utvecklas. Vi arbetar för öppenhet, delaktighet och engagemang.