Renhållning

Mycket har hänt med avfallshanteringen under de senaste åren. I takt med nya lagar både på nationell och internationell nivå arbetar vi för att uppnå nya mål.

Inom Sörmland Vatten servar vi cirka 58 800 invånare. I snitt produceras 466 kg* avfall per invånare och år i Sverige. I takt med ökade krav på avfallsverksamheten blir vårt samarbete inom Sörmland Vatten ännu viktigare.

Renhållningen ansvarar för såväl löpande drift och underhåll som att samordna regelverk, renhållningstaxor och föreskrifter. Vidare svarar renhållningen för upphandling och uppföljning av entreprenörer för avfallsinsamling, slamtömning etc. Renhållningen är även ansvarig för utveckling av återvinningscentraler i Flens och Vingåkers kommuner.

Har du frågor om avfallsverksamheten i din kommun är du naturligtvis välkommen att kontakta oss.

*  2018

Svensk Avfallshantering

Avfall Sverige kommer varje år ut med Svensk Avfallshantering som beskriver hur hushållsavfallet hanteras i Sverige. Läs den senaste här:

Svensk Avfallshantering 2019