Avfallstrappan

I Sverige är vi duktiga på att återvinna vårt avfall. Jordens resurser är dock begränsade och vi behöver klättra högre upp i avfallstrappan. Det skulle behövas 3,5 jordklot om hela jordens befolkning skulle ha samma levnadsvanor som majoriteten i Sverige.

Avfallstrappan består av fem steg och visar i vilken ordning det ur miljösynpunkt är bäst att hantera avfallet. Ju högre upp i trappan, desto bättre är det för miljön. Den är uppbyggd efter en hierarki som grundar sig på EU-direktiv. Inom avfallsområdet används den som prioriteringsordning för lagstiftning och politiska beslut.

Minimera och återanvända

För ett mer hållbart nyttjande av jordens begränsade resurser behöver vi minimiera vårt avfall och öka återanvändningen. Det är anledningen till att vi fokuserar på att klättra högre upp i avfallstrappan.

För att belysa vikten av att minimera avfallet arbetar Sörmland Vatten kontinuerligt med åtgärder i avfallsplanen som syftar till att minska mängden avfall i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner. Vi är också med i den årliga kampanjen "EU minskar avfallet".