Regler och lagar

Styrande dokument för renhållningens verksamhet.

Flens kommun

Katrineholms kommun

Vingåkers kommunKommunfullmäktige antog förslag till ny renhållningsordning i Katrineholms kommun den 24 april 2017, i Vingåkers kommun den 22 maj 2017 och i Flens kommun den 15 juni 2017. Föreskrifter om avfallshantering gäller från det datum då den vunnit laga kraft. Avfallsplan för perioden 2018-2022 gäller från och med 1 januari 2018.