Hushållsavfall

Intervallen för hämtning av hushållsavfall är i grunden varannan vecka. Vid insamling av hushållsavfall ska kärlet stå vid tomtgräns senast klockan 06.00 aktuell hämtningsdag.

Inför hämtningen av hushållsavfallet, tänk då på:

  • Håll vägen till kärlet framkomlig.
  • Beskär träd och buskar som hänger över vägen eller kärlet.
  • Vänd handtaget på kärlet ut mot gatan eller vägen vid hämtning.
  • Lämna farligt avfall till återvinningscentral eller miljöbilen.

Utebliven hämtning: Om ditt kärl för hushållsavfall inte blivit tömt kontakta kundservice för felanmälan.

Byte av kärlstorlek: Kontakta kundservice om du bor i Flen och Vingåker kommun. Katrineholm har endast 190 literskärl för privatpersoner.

Är ditt kärl trasigt: Kontakta kundservice för åtgärd.

Extra säck: Om du har behov av att få extra hämtning i form av en extra säck vid ordinarie hämtningstillfälle. Beställ detta hos kundservice senast dagen innan hämtning.


Insamling/hämtning av hushållsavfallet sker av vår entreprenör Ragn-Sells AB.

 


Vad händer efter att ditt hushållsavfall hämtats?

Det insamlade avfallet omlastas och transporteras därefter till Tekniska verken i Linköping där de gröna påsarna (som läggs i samma kärl som det brännbara hushållsavfallet) sorteras ut i deras optiska sorteringsanläggning. Optisk sortering av avfallet innebär att en kamera läser av påsens färg för att avgöra om påsen ska sorteras som matavfall eller brännbart. Matavfallet sorteras ut och blir biogas och biogödsel. Läs mer här! Det brännbara avfallet förbränns och blir el, fjärrvärme och fjärrkyla.