Ett lyckat arbete med Id-märkning av kärl

Under perioden maj till september 2017 har Id-märkning av alla kärl i Flens och Vingåkers kommuner genomförts. Tack för att ni har gett oss tillgång till kärlen under perioden. Det har underlättat vårt arbete och gett ett väldigt lyckat resultat!


Id-märkning av kärl skedde maj till september 2017
Detta har vi gjort för att kvalitetssäkra, effektivisera och utveckla renhållningsarbetet. En stor fördel med Id-märkningen är att vi kan se tidpunkt när kärlet har tömts om du som kund ringer om en hämtning.

Så här har märkningen gått till
Med start i maj försågs varje kärl för hushållsavfall med en tagg, en plastbricka som innehåller ett chip med ett unikt Id-nummer, som kopplas ihop med gällande fastighet. Strax innan vi kom till ditt område försågs ditt kärl med en blå hängare. I samband med Id-märkningen plockade vi bort den blå hängaren och då visste du att ditt kärl hade blivit taggat.

Vi har försett varje kärl med en tagg och en etikett. På etiketten finns en streckkod och fastighetens adress men inga personuppgifter. Streckkoden har kopplats ihop med taggen. Vid tömning läser sopbilen av taggen och kan identifiera ditt kärl

Tack för att ni har gett oss tillgång till kärlen under perioden!