Informationsmaterial

Här finner du informationsmaterial som rör hushållsavfall. Allt material är fritt att ladda ned och använda i syfte att informera om hushållsavfall inom Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Hushållsavfall

Sorteringsguide för hushållsavfall Skylt/informationsblad

Farligt avfall

Sortera och lämna farligt avfall från ditt hushåll Folder

Matavfall

Sorteringsinstruktion Matavfall i gröna påsen Folder
Sorteringsinstruktion Matavfall i gröna påsen Folder, endast text
Matavfallets kretslopp Folder
Matavfallets kretslopp Folder, endast text
Matavfall Skylt/informationsblad
Sortera matavfall Skylt/informationsblad

Övrigt

Sörmland Vattens YouTube-kanal Filmer