Latrin

Latrin från Flen, Katrineholm och Vingåkers kommun ingår i ett kretslopp för jordbruket där växtnäringen återförs till åkermark. Latrin hygieniseras och återvinns genom en metod som kallas våtkompostering på Sörby Gård utanför Kvicksund.

Leverans av behållare och etiketter
Latrinbehållare, antalet motsvarande storleken på ditt abonnemang, levereras till tomtgräns eller hushållsavfallskärlet under tidig vår. Etiketterna sänds ut med posten innan sommaren tillsammans med ett informationsbrev. I informationsbrevet finner du information om hämtningsintervaller mm. 

Kontakta oss vid ändring av abonnemang och kunduppgifter. Det kan exempelvis handla om
- behov av fler latrinbehållare och etiketter
- förändring av latrinabonnemanget
- korrigering av kund- eller fastighetsuppgifter

Etiketten - en värdehandling
Alla latrinbehållare ska kunna spåras via en id-etikett. Vid utställning av kärlet fylls etiketten i och fästs på latrinbehållaren, se bilden. Latrinbehållarna får inte innehålla annat än avföring, urin och toalettpapper. För att vi ska kunna hantera organiskt material som latrin på rätt sätt måste det vara fritt från övrigt avfall. Behållare utan etikett eller med etikett utan information kommer att lämnas kvar.

Extrahämtning
Vid behov av extrahämtning av latrinbehållare kontaktas kundservice. Hämtningen utförs inom 14 dagar från beställningen under hämtningsperioden maj - september.

Finns det andra alternativ?
Idag finns det flera godkända miljöriktiga och ekonomiskt fördelaktiga alternativ för dig. Vilken typ av anläggning som passar just dig bäst, beror på lokala förhållanden och kräver tillstånd från eller anmälan till tillsynsmyndigheten i din kommun.