Latrin

Latrin från Flen, Katrineholm och Vingåkers kommun ingår i ett kretslopp för jordbruket där växtnäringen återförs till åkermark. Latrin hygieniseras och återvinns genom en metod som kallas våtkompostering på Sörby Gård utanför Kvicksund.

Leverans av kärl och etiketter

Latrinkärl, antalet motsvarande storleken på ditt abonnemang, levereras till tomtgräns eller hushållsavfallskärlet under tidig vår. Etiketterna sänds ut med posten innan sommaren tillsammans med ett informationsbrev.

Kontakta oss vid ändring av abonnemang och kunduppgifter.

Etiketten - en värdehandling

Alla latrinkärl ska kunna spåras via en id-etikett. Vid utställning av latrinkärlet fylls etiketten i och fästs på kärlet, se bilden. Latrinkärlet får inte innehålla annat än avföring, urin och toalettpapper. För att vi ska kunna hantera organiskt material som latrin på rätt sätt måste det vara fritt från övrigt avfall. Kärl utan etikett eller med etikett utan information kommer att lämnas kvar.

Hämtning av latrin - budning

För att få dina latrinkärl hämtade måste du kontakta vår kundservice senast onsdagen veckan innan aktuellt hämtningstillfälle. Dina möjliga hämtningstillfällen hittar du i det informationsbrev som skickades ut tillsammans med latrinetiketterna.

I grunden har du som kund ett abonnemang på minst 3 kärl/säsong. Kostnaden för abonnemang finner du här!

En nyhet: I år kan du som kund kan välja hur du vill göra med ditt fulla latrinkärl. Du kan välja enligt nedan;

  • Beställa hämtning av ditt/dina latrinkärl mot en kostnad per kärl. Vilka dagar du kan få dessa hämtade ser du på ditt informationsbrev.
  • Lämna latrinkärlen kostnadsfritt till återvinningscentralen i din kommun.

Extrahämtning

Vid behov av extrahämtning av latrinkärl kontaktar du kundservice. Hämtningen utförs inom 14 dagar från beställningen under hämtningsperioden maj - september.

Finns det andra alternativ?

Idag finns det flera godkända miljöriktiga och ekonomiskt fördelaktiga alternativ. Vilken typ av anläggning som passar just dig bäst beror på lokala förhållanden och kräver tillstånd från eller anmälan till tillsynsmyndigheten i din kommun.