Matavfall

Matavfall är matrester, skal, mindre ben, kärnor och andra delar från mat. Sortera ut ditt matavfall i gröna påsen, knyt en dubbelknut och lägg påsen i kärlet för hushållsavfall.


Matavfall i gröna påsen
Alla hushåll och verksamheter i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner ska sortera ut sitt matavfall i gröna påsen. Den gröna påsen lägger du i kärlet för hushållsavfall. Tänk på att inte lägga den gröna påsen i en annan påse eller säck.

Eftersom gröna påsar med matavfall och påsar med hushållsavfall läggs i samma kärl är det viktigt att du knyter dubbelknut på alla påsar.

De gröna påsarna sorteras ut i en optisk sorteringsanläggning där påsens specifika färg läses av. När du sorterar matavfall ska du bara använda de gröna påsar som Sörmland Vatten tillhandahåller. 


På den gröna påsen finns fyra snibbar istället för handtag. Fatta tag om snibbarna två och två och slå en knut. Gör en dubbelknut genom att göra ytterligare en knut.

Matavfall blir biogas och biogödsel
Matavfallet från gröna påsen rötas i en biogasanläggning, där biogas och biogödsel bildas. Biogasen kan till exempel användas som drivmedel, vilket är bättre ur ett klimatperspektiv än fossila bränslen som bensin och diesel. Vid framställning av biogas bildas en rötrest som används som biogödsel på produktiv åkermark.