Frågor och svar om matavfall

Här hittar du de vanligast förekommande frågorna om matavfallsinsamlingen och de svar som vi gett.

Vad får jag lägga i gröna påsen? I gröna påsen lägger du endast matavfall.

Får jag lägga blommor eller andra växter i gröna påsen? Nej, i gröna påsen lägger du bara matavfall. Eventuella grus och jordrester kan dessutom ställa till problem i biogasanläggningen.

Hur får jag nya gröna påsar? Bor du i villa eller fritidshus kan du knyta en påse (vilken påse som helst, måste alltså inte vara grön) på ditt kärl, så placeras två rullar med påsar på kärlet vid nästa hämtningstillfälle. Bor du i ett flerfamiljshus är det fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen som ansvarar för att du har tillgång till nya påsar. Det går också bra att hämta nya rullar med påsar på återvinningscentralen.

Var slänger jag den gröna påsen? Den gröna påsen lägger du i samma kärl som övrigt hushållsavfall. Glöm inte att knyta dubbelknut på alla påsar.

Får jag fortsätta kompostera mitt matavfall? Ja, det får du göra. Har du matavfall som du inte vill kompostera så lägg det i gröna påsen.

Varför är det inget lock på hållaren? Utan lock torkar matavfallet snabbare och risken för lukt blir mindre. Med ett lock kan vätskan i matavfallet inte avdunsta och det finns risk för att avfallet börjar ruttna och lukta illa.

Får jag lägga hushållspapper i gröna påsen? Helst inte, men har du torkat ur slasken eller stekpannan med hushållspapper kan du lägga det i gröna påsen.

Vad är den gröna påsen gjord av för plast?  Påsen består av LDPE (polyeten med låg densitet) varav 80 procent är återvunnen LDPE från svenska marknaden. Den gröna påsen är gjord av plast för att klara den hantering som krävs vid optisk sortering av avfallet.