Plockanalys

Sörmland Vatten genomför regelbundet plockanalyser av hushållsavfallet i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner. Vid en plockanalys analyseras hushållsavfall från förutbestämda områden för att få information om hur våra kunder hanterar sitt avfall.

Plockanalyser av hushållsavfallet sker vanligtvis varje udda år. Syftet med en plockanalys är att samla in fakta om hur våra kunder hanterar sitt avfall och består av provtagning, sortering och utvärdering. Vid provtagningen samlar sopbilen in hushållsavfall från ett förutbestämt område. Därefter väljs 500 kg avfall slumpmässigt ut och sorteras i 22 fraktioner som vägs och protokollförs. Vid utvärderingen stäms resultatet av mot uppsatta mål i avfallsplanen gällande mängden matavfall, förpackningar och farligt avfall. Här utvärderas också om det finns behov av vidare åtgärder inom avfallsplanen.

Sorteringen ökade 2016

Hösten 2016 genomfördes en extra plockanalys av hushållsavfallet i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner i och med introduktionen av gröna påsen. Resultatet från plockanalysen visar att mer än hälften av matavfallet i hushållsavfallskärlet sorteras ut i gröna påsen. Insamling av matavfall har i andra kommuner visat sig ge en viktig följdeffekt i form av ökad utsortering av annat avfall. Det något som vi nu kan se i våra tre kommuner. Både andelen förpackningar samt andelen brännbart och övrigt avfall har minskat under 2016 jämfört med 2015.

Mer än hälften är matavfall i hushållsavfallskärlet

I Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner är mer än hälften av innehållet i ett genomsnittligt hushållsavfallskärl matavfall. Andelen matavfall i kärlet har ökat med drygt 10 procent mellan 2015 och 2016. Ökningen kan bero på att andra fraktioner i kärlet har minskat samt att kommuninvånare som tidigare hemkomposterat har övergått till att använda gröna påsen. 55 procent av matavfallet i hushållsavfallskärlet sorteras ut i gröna påsen och blir biogas och biogödsel.

Det allra bästa för miljön är att matavfall inte uppkommer. Det finns en hel del man kan göra för att minska sitt matsvinn. Några tips är att göra matlådor, laga mat på rester, planera inköpen och att inte enbart titta på ”bäst-före-datum” utan lukta och smaka först.

Farligt avfall ska inte förekomma i kärlavfallet

Enligt ett av målen i avfallsplanen ska farligt avfall inte förekomma i kärlavfallet till 2017. Vi på Sörmland Vatten kommer fortsätta vårt arbete för att öka kommuninvånarnas kännedom om vad som är farligt avfall och varför det inte är bra för miljön när det lämnas i kärlet för hushållsavfall.