Tredje bästa avfallskommun

Grattis Katrineholm! Vi är 3:e bästa avfallskommunen. På bara ett år har Katrineholm gått i raketfart från en 43:e plats upp till en hedrande bronsplats. Nu strävar vi efter att bli bäst i Sverige, eller hur?

Flen har klättrat från en 115:e plats till en 8:e plats, och Vingåker har lyckats ta sig upp på en nämnvärd 22:a plats. Väldigt roligt tycker vi!

De största bidragande orsakerna i våra tre kommuner till ett så lyckat resultat är att vi tillsammans med dig som kommuninvånare under året har genomfört en stor förändring. Vi har infört matavfallsinsamling i den gröna påsen, vilket mottagits väldigt positivt. Det insamlade matavfallet rötas till biogas och biogödsel. Genomsnittet av insamlat matavfall för våra tre kommuner är hela 55 procent och det är ett otroligt bra resultat. Men tillsammans kan vi bli ännu bättre, fortsätt att lägga ditt uppkomna matavfall i den gröna påsen!

Sopbilarna körs dessutom på förnyelsebart drivmedel. När biogas används istället för fossila bränslen och konstgödsel ersätts med biogödsel minskar vi koldioxidutsläppen. Tack vare användandet av biogödsel återförs dessutom många viktiga näringsämnen till produktiv åkermark.

Utmärkelsen delas årligen ut av Avfall Sverige och den grundar sig på uppgifter från 2016 ur statistiksystemet Avfall Web. Avfall Sverige väger samman en rad nyckeltal som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt; kundnöjdhet, återvinning av material och matavfall, avfallsmängd och andel förpackningar och tidningar i hushållsavfallet.

Bra jobbat! Nu fortsätter vi resan framåt! Tillsammans har vi alla möjligheter att bli bäst i Sverige!


Ge dig själv en high five!