Matavfall

Kommunfullmäktige i respektive kommun beslutade under 2013 att matavfallsinsamling med efterföljande optisk sortering ska införas.

Matavfall i gröna påsen - Start april 2016
Under april 2016 startade sorteringen av matavfall i gröna påsen för alla hushåll och verksamheter i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner. Alla hushåll och verksamheter har inför starten fått gröna påsar och en hållare till påsen. Matavfallet sorteras ut i den gröna påsen. Gröna påsen läggs i befintligt kärl, tillsammans med övriga påsar med hushållsavfall.

Varför samla in matavfall?
Det utsorterade matavfallet rötas i en biogasanläggning, där biogas och biogödsel bildas. Biogasen kan till exempel användas som drivmedel, vilket är bättre ur ett klimatperspektiv än fossila bränslen som bensin och diesel. Vid framställning av biogas bildas en rötrest som används som biogödsel på produktiv åkermark.

Insamling av matavfall har i andra kommuner visat sig ge en viktig följdeffekt i form av ökad utsortering av annat avfall så som förpackningar och farligt avfall.