Gröna påsen

Under april 2016 startade sorteringen av matavfall i gröna påsen för alla hushåll och verksamheter i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Gröna påsar och hållare

 Alla hushåll och verksamheter fick inför starten gröna påsar med tillhörande hållare för påsen. Matavfallet sorteras ut i den gröna påsen som läggs i befintligt kärl, tillsammans med brännbart hushållsavfall. Kärlet töms och avfallet transporteras till Tekniska verken i Linköping där de gröna påsarna sorteras ut i deras optiska sorteringsanläggning.

Så här får du nya påsar

Boende i villa och fritidshus: Knyt en påse (vilken påse som helst, måste alltså inte vara grön) på ditt kärl, så placeras två rullar med gröna påsar på kärlet vid nästa hämtning.

Boende i flerfamiljshus: Fastighetsägare till flerfamiljshus samt bostadsrättsföreningar ansvarar för att de boende har tillgång till nya gröna påsar, men det går också bra att hämta nya rullar med gröna påsar på återvinningscentralen.

Verksamheter: För verksamheter gäller att de själva får hämta rullar med gröna påsar vid återvinningscentralen.

Dubbelknut på alla påsar

Påsar med matavfall och påsar med brännbart avfall läggs i samma kärl samt transporteras tillsammans. Det är därför mycket viktigt att alla påsar knyts med dubbelknut, så att knuten inte går upp och avfallet trillar ur påsen.
Se här hur du knyter din gröna påse.

Fakta om gröna påsen

Den gröna påsen är gjord av plast för att klara den hantering som krävs vid optisk sortering av avfallet. Påsen består av LDPE (polyeten med låg densitet) varav 80 procent är återvunnen LDPE från svenska marknaden. Påsen för hushåll rymmer sex liter och har fyra snibbar istället för handtag. För verksamheter med större mängder matavfall finns även en 60-liters påse.

För att avfallet ska kunna sorteras optiskt krävs det att påsen har en specifik färg med rätt nyans. Med andra ord är det viktigt att matavfallet läggs i just de gröna påsarna som Sörmland Vatten tillhandahåller.