Informationsmaterial

Här finner du informationsmaterial som rör matavfall. Allt material är fritt att ladda ned och använda i syfte att informera om matavfall inom Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Broschyrer

Sorteringsinstruktion Matavfall i gröna påsen
Broschyr A5 (4,8 MB)
Sorteringsinstruktion Matavfall i gröna påsen
Endast text PDF (49 kb)
Sorteringsinstruktion Matavfall i gröna påsen
Endast text Word (32 kb)

Matavfallets kretslopp Broschyr A5 PDF (14,8 MB)
Matavfallets kretslopp Endast text PDF (54 kb)
Matavfallets kretslopp Endast text Word (35 kb)

Skyltar

Matavfall
Skylt A4 (1,09 MB)

Sortera matavfall
Skylt A4 (4,13 MB)