Matavfall blir biogas och biogödsel

Så här går det till när ditt matavfall blir biogas och biogödsel.

  1. Matavfallet lämnar du i gröna påsar.
  2. Gröna påsar lägger du i samma kärl som påsar med brännbart avfall. Knyt dubbelknut på alla påsar!
  3. Ditt kärl töms och avfallet transporteras till sorteringsanläggningen.
  4. Påsarna sorteras optiskt där påsens färg läses av.
  5. I biogasanläggningen blir ditt matavfall biogas och biogödsel.
  6. Biogasen används som fordonsbränsle och är bättre för miljön än diesel och bensin.
  7. Biogödsel används som gödsel på produktiv åkermark.

Kretslopp