Optisk sortering

Optisk sortering av avfallet innebär att en kamera läser av påsens färg för att avgöra om påsen ska sorteras som matavfall eller brännbart.

De gröna påsarna med matavfall lämnas i samma kärl som påsar med brännbart avfall. Det insamlade avfallet omlastas och transporteras därefter till Tekniska verken i Linköping där de gröna påsarna sorteras ut i deras optiska sorteringsanläggning. 

Så här fungerar optisk sortering

Avfallet töms vid den optiska sorteringsanläggningen. Påsarna förs upp på ett transportband där påsarnas färg läses av. När avläsaren känner av rätt grön färg slår en mekanisk arm av påsen med matavfall till ett annat transportband. De gröna påsarna hamnar i en separat container och transporteras till biogasanläggningen för att bli biogas och biogödsel.