Verksamhetsavfall

Avfall som uppkommer i en verksamhet.

Verksamhetsutövaren får anlita valfri entreprenör för borttransport av det verksamhetsavfall som uppstår. Om det rör sig om farligt avfall måste verksamhetsutövaren säkerställa att avfallshanteraren har tillstånd att transportera detta.

Verksamheters hushållsavfall

Inom en verksamhet uppkommer även hushållsavfall som en direkt följd av att människor uppehåller sig inom en lokal eller i en anläggning. Hushållsavfallet i en verksamhet uppkommer ofta på toaletter och i personalutrymmen som exempelvis fikarum. Det är kommunen som ansvarar för att omhänderta verksamheters hushållsavfall. Läs mer i Naturvårdsverkets "Vägledning till definitionen av hushållsavfall".