Ombyggnation Frutorp

Ombyggnationen av Frutorps återvinningscentral är nu klar. Invigning hölls den 9 juni och därefter öppnades den nya återvinningscentralen för allmänheten.

 2017-06-15 Den 9 juni invigdes den nybyggda återvinningscentralen på Frutorp som nu är öppen för allmänheten. Samtidigt som den nya rampen öppnades för de första kunderna stängdes den gamla delen av för trafik.
Rampen leder upp till en trefilig platå där du först möts av Myrornas och Recos containrar där du kan lämna hela saker till återanvändning.

   

Uppe på rampen kan du stanna på höger eller vänster sida för att lämna ditt avfall. Längsmed den högra sidan står containrar uppställda med nya, numrerade fraktionsskyltar. Vid varje fraktion kan du läsa om vad du lämnar i containern samt hur ditt avfall tas omhand.

På vänster sida har en ny miljöstation byggts där du lämnar ditt farliga avfall. I huset tas kemikalier emot och i utomhusdelen lämnar du el- och elektronikavfall.

Välkommen att besöka din nya återvinningscentral!


2017-05-20: Under våren har ombyggnationen av den nya återvinningscentralen pågått för fullt och resultatet har blivit väldigt lyckat. Flera förändringar har skett men den viktigaste förändringen är att trafiksituationen på området har förbättrats. Det blir smidigare och säkrare både för kunder som ska lämna sitt avfall och för arbetsfordon som ska hantera containrar och avfall.

I början av juni planerar vi att öppna den nya återvinningscentralen. Den nuvarande är öppen precis som vanligt.

Välkommen att besöka din nya återvinningscentral i Flens kommun!

Asfaltering av ytor har genomförts.


2016-11-03: Arbetet med ombyggnationen pågår och vi kan med glädje se hur den nya återvinningscentralen börjar ta form. Här nedan kan du se en del av den nya sorteringsrampen.


2016-07-08: Vecka 28-31 kommer sprängningar inte att genomföras och utrymningar behöver inte ske under denna period. Byggarbetet kommer dock att fortsätta även under dessa veckor.


2016-07-05: På Frutorp har vi i dagsläget två grävmaskiner som arbetar med lastning av bergmassor efter sprängning. Den vänstra maskinen på bilden är en borrigg, som borrar hål för sprängning.


2016-05-20: Så här ser ombyggnationen ut idag.


2016-04-01: Viktig information gällande verksamhetsavfall - osorterat. Med anledning av platsbrist i samband med ombyggnationen kommer vi inte ta emot osorterat verksamhetsavfall under byggnationen. Vi hänvisar till Vika återvinningscentral i Katrineholm.


Från v.15 sker sprängarbeten på Frutorp återvinningscentral

I och med nybyggnationen av återvinningscentralen i Flen kommer sprängarbeten att påbörjas vecka 15. Återvinningscentralen kommer vara öppen under tiden då byggarbete sker men utrymmas innan sprängning.

Sprängning sker enligt följande fasta tider:

Mån – tors     kl. 09.00, 12.00, 15.00, 17.00
Fredagar       kl. 09.00, 12.00

Varje tillfälle varar omkring 20-30 minuter då utrymning, sprängning och efterkontroll ska genomföras. Återvinningscentralen kommer att utrymmas ungefär en kvart innan varje fast sprängtid.


Bilder från ombyggnationen 30 mars
 


Måndagen den 21 mars kl. 10.00 tog styrelseordförande Arne Lundberg det första spadtaget för ombyggnationen av Frutorps återvinningscentral.

Flens kommuns deponi ska enligt krav från tillsynsmyndigheten vara sluttäckt, inspekterad och godkänd till år 2024. Då del av nuvarande återvinningscentral ligger på deponin behöver den omlokaliseras. Med anledning av detta har Sörmland Vatten och Avfall AB fått i uppdrag av Flens kommun att bygga en ny återvinningscentral.

I samband med ombyggnationen av Frutorp ser vi till att tänka nytt med syfte att separera privatpersoner från tunga entreprenadfordon för att undvika risker, förbättra logistiken för kunderna samt ge personalen bättre lokaler och utrymmen som uppfyller verksamhetens behov.

Ombyggnationen av återvinningscentralen inkluderar markarbeten, uppförande av kontorsbyggnad samt uppförande av värmestuga/förråd för farligt avfall och elavfall.

Vecka 12, direkt efter första spadtaget, kommer byggnationen påbörjas och pågår under 2016 och 2017.