Ombyggnation Vik

På uppdrag av Vingåker Vatten och Avfall AB har vi på Sörmland Vatten påbörjat byggnationen av en ny återvinningscentral i Vingåkers kommun. Den kommer att vara placerad bara ett stenkast från den gamla återvinningscentralen. Anledningen till nybyggnationen är att den gamla deponin*, som lades ner 2008, håller på att sluttäckas.

Återvinningsbranschen utvecklas snabbt och det ställer höga krav på att återvinningscentralen. Den ska vara flexibel så att det enkelt går att hantera många avfallstyper när det kommer nya möjligheter till sortering, och även att erbjuda fler funktioner och stöd för olika typer av återbruk och återvinning.

Det viktigaste är självklart att du som kund känner dig välkommen och enkelt kan se hur du ska köra för att lämna ditt avfall på rätt sätt. Den nya återvinningscentralen utformas efter högt ställda krav på säkerhet både för kund och de anställda. Vi tänker också på arbetsmiljön för de som arbetar på återvinningscentralen samtidigt som det inte ska påverka servicenivån för dig som är invånare i Vingåkers kommun och vill besöka återvinningscentralen.

Under förutsättning att allt följer planering gällande upphandlingar och liknande planeras invigningen av den nya återvinningscentralen till sommaren 2019.

*Deponi betyder upplag för avfall som inte avses att flyttas.