Arbete på Oppundavägen i Katrineholm

26 jun, 2020

VA

Ett ledningsarbete genomförs på Oppundavägen i Katrineholm.

2020-07-02: Arbetet är klart.


2020-06-30 kl 08:45: Ledningsarbetet är slutfört och återställning kvarstår.


2020-06-29 kl 09.00: Vårt ledningsarbete kommer att påbörjas idag runt klockan 17.00 och planeras att pågå fram till klockan 22.00, om inget oväntat händer. Detta kommer innebära att fastigheter kommer bli utan vatten under denna period.

Det gäller fastigheter:

  • Torsgatan 1
  • Torsgatan 5A och B
  • Torsgatan 7 A-H

Tappa gärna upp vatten innan. En vattenkärra kommer att placeras på grönytan mellan Torsgatan och Friggagatan.

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat, detta avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.


2020-06-26: Vi kommer att genomföra ett ledningsarbete på Oppundavägen/Torsgatan (utanför Hälsogymmet). Arbetet kommer pågå under nästa vecka. Vägen kommer att stängas av och det är viktigt att följa anvisad skyltning på platsen.