Avloppslukt kan förekomma i Strångsjö

1 jul, 2019

VA

Höga halter svavelväte under helgen kan orsaka avloppslukt i Strångsjö.

Enligt våra mätvärden har det varit höga halter svavelväte i avloppsledningar i Strångsjö under helgen. Det kan leda till avloppslukt i samhället, bland annat kring idrottsplatsen. Vi arbetar med att lösa problemet.